Promosi Ramadhan 2024 Buku Faham Faraidh (Potongan RM 5)

 Spesifikasi buku

1. Saiz A5 ( separuh A4 )

2. Kemasan Kulit – Gloss Laminate

3. Jilidan : Perfect binding

4. Warna : Kulit ( 4 warna ) dan Isi ( hitam )

5. Tebal : 322 muka surat

6. Berat : 0.38 gram

7. ISBN : 978 - 967 - 17158 - 0 - 2


Harga Buku

RM 25 sahaja (harga asal RM 30)

Promosi SAH SEHINGGA 9 April 2024


Keistimewaan buku Faham Faraidh

1. Isi kandungan disusun dengan mengikut tertib dan berstruktur.

2. Penjelasan yang ringkas dan menggunakan gaya bahasa yang mudah.

3. Mengandungi maklumat yang lengkap dan padat.

4. Kaedah pengiraan yang praktikal dan mudah difahami.

5. Mengumpulkan banyak maklumat daripada kitab-kitab dan buku-buku berkenaan ilmu Faraidh.

6. Dilengkapi dengan pelbagai contoh, jadual, gambararajah dan kaedah Faraidh.


Sinopsis Buku Faham Faraidh

Ilmu Faraidh merupakan salah satu ilmu yang istimewa dan unik, namun masih tidak ramai di kalangan umat Islam yang dapat menguasai ilmu ini. Ini berlaku adalah disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya ialah kekurangan penyebaran ilmu ini, samada dari segi tenaga pengajar dan bahan rujukan, masyarakat sukar untuk memahami ilmu ini, tahap penguasaan ilmu matematik yang lemah dan sebagainya.

Maka bagi membantu masyarakat dalam mempelajari dan menguasai ilmu ini, buku ini ditulis dengan menggunakan bahasa yang mudah untuk difahami dan teknik-teknik pengiraan yang ringkas. Buku ini merupakan buku yang kedua penyusun iaitu buku lanjutan daripada buku asas iaitu Fajar Faraidh.

Buku ini dihasilkan setelah penyusun mengadakan beberapa siri kursus dan bengkel berkaitan ilmu Faraidh selama beberapa tahun. Terdapat banyak maklumat-maklumat tambahan yang bermanfaat ingin dikongsikan. Selain itu juga penyusun juga telah mengikuti beberapa pengajian ilmu Faraidh dalam usaha untuk menguasai ilmu ini. Penyusun juga telah membuat beberapa rujukan daripada kitab-kitab yang muktabar, buku-buku tentang harta pusaka  dan artikel-artikel berkenaan bidang ini.

Pembahagian buku ini masih dikekalkan seperti di dalam buku Fajar Faraidh iaitu dibahagikan kepada dua bahagian yang utama iaitu, Pemahaman dan Pengiraan. Dua bidang pengetahuan ini amat penting untuk memahami dan menguasai ilmu Faraidh.  Pembahagian ini juga bertujuan untuk memudahkan pembaca untuk memahaminya.


Isi kandungan Buku Faham Faraidh


BAHAGIAN PERTAMA : PEMAHAMAN ( الفِقْهُ )

1. PENGENALAN

a. Definisi ilmu Faraidh

b. Peranan ilmu Faraidh

c. Tujuan ilmu Faraidh

d. Sejarah pewarisan harta pusaka

e. Hukum Faraidh

f. Kepentingan mempelajari ilmu Faraidh

g. Sahabat yang mahir ilmu Faraidh

h. Kepentingan dan keistimewaan ilmu Faraidh

i. Sumber hukum Faraidh


2. Rukun-rukun Pusaka


3. Harta Pusaka


4. Perkara wajib ditunaikan terhadap harta pusaka


5. Sebab-sebab Pusaka


6. Syarat-syarat Pusaka


7. Penegahan Pusaka


8. Ahli-ahli waris yang berhak

a. Kategori mengikut jantina

b. Kategori mengikut sebab

c. Peta pokok ahli waris yang berhak

d. Bukan ahli waris yang berhak

e. Ahli waris yang tersembunyi


9. Jenis-jenis Pembahagian Pusaka

a. Pembahagian Secara Fardhu ( الفَرْضُ )

b. Pembahagian Secara ‘Asobah ( العَصَبَةُ )

c. Bahagian waris lelaki lebih banyak daripada perempuan

d. Turutan pembahagian harta pusaka

e. Kesimpulan


10. Penghalangan Pusaka ( الحَجْبُ )

a. Definisi

b. Jenis-jenis Halangan Syakhsi

c. Kaedah-kaedah Halangan Sepenuhnya

d. Kategori Halangan Sepenuhnya

e. Perbezaan Penegahan dan Penghalangan


11. Contoh permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian


12. Dzawul Arham ( ذَوُو الأَرْحَام )

a. Definisi

b. Dalil pewarisan Dzawil Arham

c. Syarat-syarat pewarisan Dzawil Arham

d. Ahli-ahli waris Dzawil Arham

e. Kaedah perwarisan Dzawil Arham

f. Contoh permasalahan dan langkah penyelesaian


BAHAGIAN KEDUA : PENGIRAAN ( الحِسَاب )

1. Pendahuluan

2. Pecahan

a. Istilah-istilah pecahan


3. Langkah-langkah Pengiraan Pusaka

a. Melakar jadual

b. Asal Masalah

c. Ta’sil

d. Menentukan Saham

e. Mencari baki

f. Menyemak jawapan


4. Contoh-contoh Pengiraan Asas

a. Pengiraan ahli Fardhu sahaja


b. Pengiraan ahli 'Asobah sahaja


c. Pengiraan ahli ‘Asobah bersama ahli Fardhu

i. Ahli ‘Asobah mendapat baki

ii. Ahli ‘Asobah tidak mendapat baki

iii. Saudara lelaki pembawa tuah dan pembawa malang

iv. Cicit lelaki dan cucu perempuan


5. Pengiraan-pengiraan Tambahan

a. Tashih ( التَصْحِيحُ )

i. Definisi

ii. Tashih tidak diperlukan

iii. Cara Tashih masalah


b.  ‘Aul ( العَوْل )

i. Definisi

ii. Cara mengatasi masalah ‘Aul

iii. Contoh-contoh Masalah ‘Aul

iv. Peristiwa ‘Aul yang pertama


c. Radd ( الرَدّ )

i. Definisi

ii. Syarat-syarat Radd

iii. Kaedah Radd


6. Pengiraan – pengiraan Lanjutan

a. Munasakhat ( المُنَاسَخَات )

i. Definisi

ii. Syarat kematian

iii. Munasakhat tidak diperlukan

iv. Langkah pengiraan Munasakhat

v. Satu individu dua ahli waris

vi. Contoh Munasakhat 3 lapis kematian


b. Takharuj   ( التَخَارُجُ مِنَ التِرْكَة )

i. Definisi

ii. Peristiwa Takharuj  yang pertama

iii. Syarat – syarat Takharuj

iv. Tujuan Takharuj

v. Keadaan mengundurkan diri


c. Datuk Bersama Saudara ( الجَدُّ مَعَ الِإخْوَة )

i. Definisi

ii. Hukum

iii. Faktor Datuk mewarisi bersama Saudara

iv. Cara pembahagian Datuk Shahih

v. Makna Muqosamah

vi. Pengiraan

vii. Bilangan dihitung walaupun dihalang

viii. Saudara perempuan seibu sebapa bersama saudara lelaki sebapa


d. Pengiraan Dzawil Arham (حِسَابُ ذَوِي الأَرْحَام )


7. Pengecualian daripada kaedah pengiraan biasa

a. Al-Umariyatain ( العُمَرِيَتَيْن )

i. Peristiwa pertama kali berlaku

ii. Dalil

iii. Pengiraan

iv. Gelaran


b. Al-Musytarakah ( المُشْتَرَكَة )

i. Masalah yang berlaku

ii. Cara mengatasi

iii. Kisah Al-Musytarakah yang pertama

iv. Gelaran


c. Al-Akdariah ( الأَكْدَرِيَّة )

i. Masalah yang berlaku

ii. Cara mengatasi

iii. Gelaran


8. Andaian dan penjagaan ( التَّقْدِيرُ وَ الإِحْتِيَاطُ )

a. Janin dalam kandungan

b. Anak zina dan anak li'an

c. Khuntsa

d. Orang yang hilang

e. Kematian serentak


Promosi SAH SEHINGGA 9 April 2024

Kod KUPON ialah FF (huruf besar dan rapat)
Comments

Popular posts from this blog

BENGKEL ONLINE AHLI WARIS NOV 2023 PERCUMA

BENGKEL MUNASAKHAT GUNA EXCEL JULAI 2023