Posts

BENGKEL ONLINE LANJUTAN FAHAM FARAIDH

Image
    📆       : 16 Oktober 2021, Sabtu ⌚️        : 8.00 pagi – 4.00 petang 🎥       : Facebook Group Live ✅       : PERCUMA !  ( ❌ Yuran ) 👤        : Ustaz Hilmi Haniz, Penulis buku Faham Faraidh, bertauliah MAIS PENGENALAN Bengkel Lanjutan ini akan diadakan untuk lebih mendalami lagi ilmu Faraidh serta memperbanyakkan latihan ahli waris yang berhak dan pengiraan. Bengkel ini khusus kepada peserta yang telah mahir atau yang telah menyertai Bengkel Asas Faham Faraidh dan Bengkel Pengiraan Faham Faraidh yang terdahulu. Namun kepada anda yang telah faham tentang asas faraidh dan pengiraan boleh juga menyertainya. OBJEKTIF BENGKEL LANJUTAN   1. Memahami pengetahuan mendalam tentang ilmu Faraidh  2. Mempertingkat cara mengenali ahli waris yang berhak  3. Menajamkan kemahiran Kaedah Fajar  4. Menambah kemahiran pengiraan bahagian ahli waris MODUL BENGKEL  1. Masalah dalam pengiraan       - 'Aul (العَوْل)       - Radd ( الرَدّ )       - Datuk bersama saudara ( الجَدُّ مَعَ الِإخْوَة )  2.

BENGKEL ONLINE PENGIRAAN FAHAM FARAIDH SEPT 2021

Image
 📆 11 September 2021, Sabtu ⌚️ 8.00 pagi – 4.00 petang 🎥 Secara atas talian ( Facebook Group ) ❌ Tiada yuran  ✅ PERCUMA  👤 Ustaz Hilmi, penulis buku Faham Faraidh, bertauliah MAIS PENGENALAN *********** Penguasaan ilmu faraidh terletak kepada kemahiran pemahaman dan pengiraan seorang. Sesuatu masalah faraidh tidak akan selesai jika seseorang itu hanya mahir kefahaman sahaja tanpa pengiraan. Dalam memantapkan penguasaan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah faraidh  maka Akademi Alif akan menganjurkan bengkel sehari berkenaan kemahiran tersebut. OBJEKTIF BENGKEL ************** Mempertingkat pengetahuan cara mengira bahagian ahli waris Mengetahui kaedah yang mudah dalam pengiraan faraidh Menajamkan kemahiran mengira melalui beberapa latihan Menguasai kaedah-kaedah pengiraan berkaitan ilmu faraidh Mengelakkan daripada berlaku kesilapan dalam pengiraan KANDUNGAN BENGKEL ****************** A. Ulangkaji Asas Faraidh  > Ahli waris  > Penghalangan   > Ahli waris fardhu  &

PERCUMA - BENGKEL ONLINE PENGIRAAN FAHAM FARAIDH

Image
 📆 14 Ogos 2021, Sabtu ⌚️ 8.00 pagi – 4.00 petang 🎥 Secara atas talian ( Facebook Group ) ❌ Tiada yuran  ✅ PERCUMA  👤 Ustaz Hilmi, penulis buku Faham Faraidh, bertauliah MAIS PENGENALAN *********** Penguasaan ilmu faraidh terletak kepada kemahiran pemahaman dan pengiraan seorang. Sesuatu masalah faraidh tidak akan selesai jika seseorang itu hanya mahir kefahaman sahaja tanpa pengiraan. Dalam memantapkan penguasaan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah faraidh  maka Akademi Alif akan menganjurkan bengkel sehari berkenaan kemahiran tersebut. OBJEKTIF BENGKEL ************** Mempertingkat pengetahuan cara mengira bahagian ahli waris Mengetahui kaedah yang mudah dalam pengiraan faraidh Menajamkan kemahiran mengira melalui beberapa latihan Menguasai kaedah-kaedah pengiraan berkaitan ilmu faraidh Mengelakkan daripada berlaku kesilapan dalam pengiraan KANDUNGAN BENGKEL ****************** A. Ulangkaji Asas Faraidh  > Ahli waris  > Penghalangan   > Ahli waris fardhu  > A

BENGKEL ONLINE ASAS FAHAM FARAIDH JULAI 2021

Image
📆 10 Julai 2021, Sabtu ⌚️ 8.00 pagi – 4.00 petang 🎥 Secara langsung dalam talian (FB online) ❌ Tiada yuran ✅ PERCUMA  👤 Ustaz Hilmi, penulis buku Faham Faraidh, bertauliah MAIS ✒️ KANDUNGAN MODUL BENGKEL <> Pengenalan ilmu Faraidh <> Kepentingan dan keistimewaan ilmu faraidh <> Kepentingan mempelajarinya <> Harta pusaka <> Perkara yang wajib ditunaikan sebelum pembahagian pusaka <> Sebab-sebab mendapat pusaka <> Rukun-rukun pusaka <> Syarat-syarat pusaka <> Mereka yang ditegah mendapat harta pusaka <> Ahli waris yang berhak – Kaedah Fajar <> Latihan Melukis Peta Minda Fajar <> Penghalangan - Kaedah Fajar <> Ahli waris Fardhu - Kaedah Fajar <> Ahli waris ‘Asobah - Kaedah Fajar <> Latihan Penghalangan dan Pembahagian * Tiada operasi matematik / pengiraan dalam bengkel ini ✒️ DISEDIAKAN PERCUMA 🎥 Rakaman live 📜 E-Sijil Penyertaan ✅ E-Poster Roda Faraidh  * Digalakkan membeli E-Nota

Bengkel Online Asas Faham Faraidh Jun 2021

Image
   📆  20 Jun 2021, Ahad ⌚️  8.00 pagi – 4.00 petang 🎥  Secara langsung dalam talian (FB online) ❌  Tiada yuran   ✅  PERCUMA  👤 Ustaz Hilmi, penulis buku Faham Faraidh, bertauliah MAIS ✒️  PENGENALAN Ilmu harta pusaka Islam atau ilmu faraidh merupakan satu ilmu yang sangat penting bagi umat Islam sehinggakan dijelaskan secara terperinci di dalam Al-Quran dalam surah an-Nisaa’. Begitu juga saranan daripada Baginda SAW kepada kita untuk mempelajarinya dan mengajarkannya kepada orang lain. Disebabkan masih ramai dikalangan umat Islam yang tidak mengetahui ilmu faraidh atau kurang kefahaman mengenainya maka Akademi Alif akan menganjurkan bengkel sehari berkenaan ilmu faraidh. ✒️  OBJEKTIF BENGKEL ASAS FAHAM FARAIDH <> Menyebarkan pengetahuan tentang ilmu Faraidh. <> Memberi kefahaman mengenai pembahagian harta secara adil menurut Syari'at Islam. <> Memudahkan kefahaman dan mengingati ilmu Faraidh dengan  kaedah Fajar <> Meningkatkan keyakinan diri dan kesedara

Bengkel Online Asas Faham Faraidh 2021

Image
    📆  13 Mac 2021, Sabtu ⌚️  8.00 pagi – 4.00 petang 🎥  Secara langsung dalam talian (online) ❌  Tiada yuran   ✅  PERCUMA  👤 Ustaz Hilmi, penulis buku Faham Faraidh, bertauliah MAIS ✒️  PENGENALAN Ilmu harta pusaka Islam atau ilmu faraidh merupakan satu ilmu yang sangat penting bagi umat Islam sehinggakan dijelaskan secara terperinci di dalam Al-Quran dalam surah an-Nisaa’. Begitu juga saranan daripada Baginda SAW kepada kita untuk mempelajarinya dan mengajarkannya kepada orang lain. Disebabkan masih ramai dikalangan umat Islam yang tidak mengetahui ilmu faraidh atau kurang kefahaman mengenainya maka Akademi Alif akan menganjurkan bengkel sehari berkenaan ilmu faraidh. ✒️  OBJEKTIF BENGKEL ASAS FAHAM FARAIDH <> Menyebarkan pengetahuan tentang ilmu Faraidh. <> Memberi kefahaman mengenai pembahagian harta secara adil menurut Syari'at Islam. <> Memudahkan kefahaman dan mengingati ilmu Faraidh dengan  kaedah Fajar <> Meningkatkan keyakinan diri dan kesedaran

PERCUMA - Bengkel Online Lanjutan Faham Faraidh

Image
  📆       : 13 Februari 2021, Sabtu ⌚️        : 8.00 pagi – 4.00 petang 🎥       : FB live dalam group FB ✅       : PERCUMA !  ( ❌ Yuran ) 👤        : Ustaz Hilmi Haniz, Penulis buku Faham Faraidh, bertauliah MAIS PENGENALAN Bengkel Lanjutan ini akan diadakan untuk lebih mendalami lagi ilmu Faraidh serta memperbanyakkan latihan ahli waris yang berhak dan pengiraan. Bengkel ini khusus kepada peserta yang telah mahir atau yang telah menyertai Bengkel Asas Faham Faraidh dan Bengkel Pengiraan Faham Faraidh yang terdahulu. Namun kepada anda yang telah faham tentang asas faraidh dan pengiraan boleh juga menyertainya. OBJEKTIF BENGKEL LANJUTAN    1. Memahami pengetahuan mendalam tentang ilmu Faraidh  2. Mempertingkat cara mengenali ahli waris yang berhak  3. Menajamkan kemahiran Kaedah Fajar  4. Menambah kemahiran pengiraan bahagian ahli waris KANDUNGAN BENGKEL A. Ulangkaji  1. Ahli Waris yang berhak  2. Latihan Ulangkaji  3. Pengiraan ahli Fardhu  4. Pengiraan ahli 'Asobah B. Bengkel La